MantTest.net adaptat a les necessitats de gestió per a minimitzar la propagació de la Covid-19

De tota situació difícil, neix una nova oportunitat. I des de TEST JG estem treballant en això: arran de la crisi sanitària provocada per la Covid-19, treballem per a millorar i evolucionar el nostre programari per a oferir un producte final més complet i eficient.

A partir de l’encàrrec de l’empresa Inversiones Bahía, vam veure l’oportunitat d’adaptar la configuració MantTest per a solucionar necessitats de gestió que comporten les mesures adoptades per al control de la pandèmia en oficines.

Des d’un inici, el client tenia clar quines necessitats volia cobrir amb MantTest.net:

 • Controlar l’aforament de personal extern a les oficines
 • Tenir un control exhaustiu i fiable del servei de neteja
 • Gestionar de manera efectiva les visites externes
 • Detectar les incidències de neteja de manera transversal en tots els usuaris del centre (quatre ulls veuen més que dos)
 • Facilitar eines per a tranquil·litzar als usuaris de l’oficina (externs i interns)
 • A més, és clar, de la pròpia gestió del servei de manteniment, actius, incidències, normativa, vida útil, etc.

Amb aquestes premisses i amb uns petits canvis en el programa, vam poder complir amb les peticions d’Inversiones Bahía i preparar un model exportable a altres clients amb les diferents solucions implementades:

 • Gestió de visites:

Comunicació entre departaments de recepció/administració per al control del flux i traçabilitat de la visita des que entra a l’edifici, es reuneix i surt de l’edifici.

La persona que entra rep un correu amb la ubicació o sala on ha de dirigir-se, així com els protocols a seguir que es prenen a l’edifici per a minimitzar el contagi. A més, en tot moment es pot conèixer l’aforament de visites present a les oficines.

 • Mòdul de satisfacció de les visites:

Fàcil introducció de comentaris per a indicar el seu grau de satisfacció de la neteja. De manera visible les visites externes, es troben a les sales de visita un QR on introduir comentaris sobre la seva apreciació de la neteja a la sala.

 • Fer partícep a l’usuari:

Mitjançant l’aplicació MantTestMobile l’usuari intern de l’edifici és partícep dels protocolos a realitzar.

  • Revisar l’estat neteja del seu lloc de treball.
  • Indicar incidències detectades a l’oficina.
  • Gestionar les tasques de neteja pròpies del seu lloc de treball (en entrar i sortir del centre).
 • Fiabilitat treball realitzat. Servei de neteja:

Es complementa la gestió pròpia del mòdul de neteja de MantTest amb la utilització de l’APP MantTestMobile, les lectures de QR, situades a cada sala per a un ràpid accés a les ordres a realitzar, i amb el mòdul de fitxatges (entrada-sortida) per a una gestió, anàlisi i comprovació del treball ben fet.

En general, valorem molt positivament l’ajuda que pot aportar TEST JG a la creació i implementació de models de gestió adaptats a la situació actual.

 • Etiquetes

 • Arxiu