Tag

Smart Cities

Què és i què fa un Facility Manager?

L’Associació Catalana de Facility Management ens dóna les claus del Facility Manager com a gestor de les smart cities.
Read More