Fixatges d’accés i control de qualitat a MantTest.net

MantTest.net és un software de Facility Management creat específicament per a la gestió integral de l’explotació de les infraestructures. Els seus diferents mòduls permeten gestionar de manera independent o conjunta els serveis de manteniment, neteja, energia i seguretat laboral.

De manera transversal a tots els mòduls, el programa disposa de diferents característiques com, per exemple, gestor documental, dashboard virtuals, indicadors de nivell, connexió amb altres sistemes, etc. I ara, el programa també disposa del sistema de fitxatges d’accés i el control de qualitat.

Fixatges d’accés

Mitjançant la utilització de l’APP MantTestMobile podem analitzar les entrades i sortides d’operaris i controlar l’accés d’empreses externes, obtenint informes de presència dels edificis o zones específiques.

MantTest permet associar punts de control que seran obligatòriament completats mitjançant la lectura de QR o NFC, realitzant un seguiment fiable i real del pas dels usuaris encarregats pels punts definits.

Aquests fitxatges queden contrastats amb la posició GPS de l’operari per a garantir la seva presència en el centre. A més, es pot presentar sobre mapa l’última posició dels operaris per a poder millorar el rendiment en l’assignació de treballs en itinerància.

Aquest sistema permet treballar al global dels controls o solo amb aquells necessaris, presentant informes periòdics i/o generant alertes en aquells casos on no s’estiguin realitzant els fitxatges segons les normes marcades.

Control de qualitat

MantTest permet la definició d’auditories tipus per a la valoració dels serveis de facility management que es gestionin. La definició dels diferents tipus d’auditoria permet la realització d’inspeccions periòdiques que avaluïn de manera uniforme i objectiva la prestació del servei.

Aquesta objectivitat a l’avaluació, permet utilitzar aquesta funcionalitat com un indicador del servei, podent incorporar el càlcul de penalitzacions i mostrar informes de qualitat.

Es permet realitzar les auditories des de l’APP MantTestMobile, d’aquesta manera, s’agiliten els tràmits administratius i es poden realitzar de manera còmoda donis del treball de camp.
A més a més, amb l’ús de MantTestMobile es facilita la incorporació de fotografies d’estat sobre els diferents punts d’inspecció, així com el dictat de veu per a la incorporació dels detalls de la valoració.
  • Etiquetes

  • Arxiu