Software MantTest.net – Covid-19

MantTest.net és un software de Facility Management creat específicament per a la gestió integral de l’explotació de les infraestructures. Els seus diferents mòduls permeten gestionar de manera independent o conjunta els serveis de manteniment, neteja, energia i seguretat laboral.

De manera transversal a tots els mòduls, el programa disposa d’un gestor documental comú, que permet la personalització del model d’informació i d’informes, la connexió amb altres sistemes pel traspàs de dades i la definició de dashboards virtuals i personalitzats

Adaptació Covid-19

Arran de la crisis sanitària provocada per la Covid-19, hem adaptat el software a les normatives Covid-19, i ens hem enfocat sobretot en 4 blocs:

  • Servei de neteja: gestió mitjançant APP i lectura de QR.
  • Gestió de visites: traçabilitat de les visites, control de presència, aforament, etc.
  • Gestió del personal: Responsabilitat personal – Workplace Management (ús de guants, mascareta i gel hidroalcohòlic).
  • Grau de satisfacció: a través de QR saber si l’usuari s’ha sentit protegit durant l’estada a l’edifici.

Per a més informació, faci clic aquí.

  • Etiquetes

  • Arxiu