TEST JG patrocina el màster en Facility Management i la Gestió d’Actius de la UNED

Vols aprofundir en les diferents situacions reals del Facility Management i la Gestió d’Actius en el camp de la gestió d’infraestructures tant en el sector terciari com en el sector industrial?

TEST JG patrocina els cursos i el màster de la UNED, que a través de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials, ofereix el programa de formació sobre Facility Management i Gestió d’Actius Físics, que s’imparteix en aquesta convocatòria 2020-2021.

L’objectiu del curs d’Expert professional en Facility Management és exposar i aprofundir en les diferents situacions reals del camp de gestió de les infraestructures tant en el sector terciari (hospitalari, centres comercials, oficines, usos de l’Administració Pública, etc.) com en el sector industrial. S’analitzarà la normativa d’aplicació, però sobretot la metodologia i l’aplicació pràctica de la gestió i altres eines de control i operació. La resolució de nombrosos casos pràctics ajudaran els estudiants a assimilar els continguts i percebre la utilitat dels conceptes exposats. Continguts: Models de gestió, Gestor de serveis, manteniment, tipus i models de contractació (neteja, jardineria, seguretat, etc.), Gestió de l’energia, Sostenibilitat i medi ambient, Gestió de l’espai patrimonial, Instruments de control, Processos de suport, casos pràctics i aplicacions sobre els diversos continguts estudiats, entre altres.

L’objectiu del curs d’Expert professional en Gestió d’Actius és exposar les diferents situacions reals de l’àmbit de la gestió dels diferents tipus d’actius: infraestructures, edificis i sector industrial. Així mateix un objectiu important és arribar al nivell d’aprofundiment, que capaciti a l’estudiant, per a resoldre qualsevol problema que se li pugui presentar en el seu acompliment professional. S’analitzarà la normativa d’aplicació, Models de gestió d’actius, Plans estratègics, diferents Indicadors de gestió, Gestió del cicle de vida, Anàlisi de riscos, Rendibilitat, Sostenibilitat, Auditories i sistemes d’informació.

L’objectiu del Màster de Facility Management i Gestió d’Actius és el de formar professionals de Gestió en una àrea que és crítica per al desenvolupament de l’activitat empresarial, organitzativa i municipal, atès que des d’ella se suporta el desenvolupament del sector terciari i dels serveis a les ciutats. El Facility Management i la Gestió d’Actius s’han convertit en una figures crítiques per a la millora de la productivitat de les empreses i organitzacions, i en el cas de les ciutats en el gestor dels serveis similars que ajuden a millorar la reputació de les ciutats tant per als seus ciutadans com col·laborar en la retenció/atracció del talent i atracció d’inversions. Així mateix un objectiu important és arribar al nivell d’aprofundiment, que capaciti a l’estudiant, per a resoldre qualsevol problema que se li pugui presentar en el seu acompliment professional.

Per a més informació, podeu consultar el següent enllaç.

  • Etiquetes

  • Arxiu