El Facility Management de l’e-Salut

Jordi Montfort –  Director Consultoria Facility Management

Com ja sabem, les noves tecnologies de la informació i la comunicació estan entre nosaltres.

Cada dia s’introdueixen més a la nostra manera de treballar, comunicar, fer amistats, viatjar, entendre el món i, en definitiva, estan canviant la manera de viure.

De la mateixa manera, en l’àmbit de la sanitat estan provocant una nova manera de concebre diagnòstics, comunicar-nos amb professionals de la medicina i accedir a un oceà d’informació. Aquesta afectació en l’àmbit sanitari es denomina e-Salut.

Sense ànim d’aprofundir massa, podríem classificar l’ajuda que ens presta la tecnologia en aquest àmbit en diferents aspectes:

  • La comunicació entre metge i pacient o familiars sempre ha estat un aspecte susceptible a millorar en moments tan delicats quan tenim problemes relacionats amb la salut. Mentre que no fa molt, si desgraciadament un familiar requeria d’una intervenció quirúrgica, el veies traspassar unes portes on deia “pas restringit” i fins a passades unes hores de nerviosisme el metge no sortia i et comunicava la situació. Actualment, mitjançant aplicacions facilitades pel propi hospital, podem saber en tot moment en quin punt es troba el pacient. En aquest cas, la informació no ajuda al pacient, però sí que tranquil·litza als familiars. Aspecte molt important en aquests moments.

  • La societat es dirigeix a un augment de la població envellida, amb un increment de malalties cròniques que requereixen d’uns tractaments constants. La possibilitat de poder accedir a solucions sense moure’t de casa mitjançant mòbil o dispositius d’avís en cas de problemes, millora la qualitat de vida del pacient, per no dir l’estalvi de trajectes a l’hospital.

 

  • Encara que el punt on sembla que les tecnologies poden fer un salt radical, és en la manera de donar diagnòstics. Mitjançant algorismes de quadres de símptomes (febre, mal de cap, color de la pell, marejos, vessaments, etc.), es pot informatitzar el possible diagnòstic que pot tenir el pacient. A més, la possibilitat de tenir dispositius wearables que poden monitorar temperatura, pols, etc. i facilitar aquesta informació al personal sanitari (ja sigui a distància o no) agilita la possibilitat de detectar el diagnòstic correcte sense haver de realitzar proves invasives i tedioses per al pacient.

Seguint la línia de l’e-Salut, el departament de Facility Management dels centres de salut (hospitals, clíniques, etc.) també s’adequa a les noves tecnologies i noves maneres de comunicació, donant com a resultat estalviar costos i millorar la satisfacció dels usuaris.

D’altra banda, també provoca nous aspectes susceptibles a tenir en compte per la seva vessant negativa si s’utilitzen incorrectament. A l’utilitzar i implementar sistemes TIC (tecnologies de la informació i comunicació), apareix la necessitat de potenciar de manera significativa el departament informàtic i al gestionar una gran quantitat de dades sensibles de pacients requereix un problema en la seguretat d’aquestes dades.

La gestió del manteniment preventiu i correctiu vària, ja que la introducció de nous dispositius i sistemes de comunicació, provoca una especialització tècnica per a aquest tipus de dispositius, i implica uns models de contractes amb empreses de serveis on els dispositius poden estar a casa dels pacients.

Les noves tecnologies de la informació i comunicació provoquen una revolució en l’àmbit sanitari i, com a conseqüència, es fa necessària una actualització del departament encarregat que el core business de l’hospital funcioni i s’adapti a la nova era. El Facility Management ha d’estar dins de l’e-Salut.