Day

juny 19, 2018

Cost del cicle de vida dels sistemes centralitzats de producció d’ACS

És freqüent que en el projecte de les instal·lacions d’un edifici es tingui molt en compte el cost de la inversió inicial, incloent els materials i la seva instal·lació, però no es valori suficientment el cost acumulat al llarg de tot el seu cicle de vida. Costos directes: Els costos relatius a una posada en...
Read More