Postgrau en Manteniment d’Equips i Instal·lacions (UPC)

Vols aprendre una professió de futur? Vols especialitzar-te en l’àmbit del manteniment industrial o actualitzar-ne els coneixements? Tenim el que necessites! TEST JG patrocina el Postgrau en Manteniment d’Equips i Instal·lacions de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Xavier Alabern, Director del Postgrau en Manteniment d’Equips i Instal·lacions, presenta el curs:

“L’adequat manteniment d’equips i instal·lacions comporta la prèvia i correcta implementació d’aquests, així com la seva gestió, tant pel que fa referència a les persones que els manipulen com a la part tècnica. En el curs s’exposen les condicions necessàries que han de complir per a un funcionament adequat dels equips, així com les diferents tècniques de manteniment associades a cada un d’ells.

El tècnic de manteniment ha de tenir un coneixement global sobre instal·lacions industrials i disposar de les tècniques per a la prevenció i la resolució ràpida i eficaç de les avaries i alhora saber-los gestionar.

El postgrau en Manteniment d’Equips i Instal·lacions s’ha fet pensant en tots els professionals que, un dia o un altre, s’han trobat sense resposta davant de problemes com a conseqüència de la manca de formació en manteniment. Des d’aquest curs ens adrecem als enginyers que treballen en aquesta àrea i que volen especialitzar-s’hi.

El sector industrial està mancat d’experts amb capacitats prou àmplies per fer front a les dificultats del dia a dia en temes de manteniment. I hi ha moltes empreses que es fixen en aquest postgrau com una bona solució per resoldre la problemàtica del manteniment.

L’actualització dels seus continguts és constant. La transició que pateix la indústria cap al 4.0, amb la utilització de sensors i actuadors amb lectures en temps real, també afecten de manera molt important al manteniment dels equips i de les seves instal·lacions. En aquesta edició es tractarà la indústria 4.0 aplicada al manteniment i a l’automatització.

Un dels valors d’aquest postgrau és el ventall de docents que hi participen, tant professorat de la Universitat Politècnica de Catalunya com professionals del sector, que ofereixen punts de vista enriquidors per solucionar problemes simialrs des de diferents vessants”.

Per a més informació, adjuntem el fulletó del cursManteniment Instal·lacions 18-19