Postgrau de Manteniment d’Equips i Instal·lacions, UPC BarcelonaTech

Com a la darrera edició, TEST JG participarà del Postgrau de Manteniment d’Equips i Instal·lacions, en la Universitat Politècnica de Catalunya durant el curs 2016-2017, organitzat per la UPC Barcelona Tech.

El postgrau s’ha fet pensant en tots els professionals que, un dia o altre, s’han trobat sense resposta davant de problemes com a conseqüència de la manca de manteniment. Pretén donar les eines necessàries per assegurar el bon funcionament adequat dels equips, així com conèixer les diferents tècniques de manteniment associades a cada un d’ells.

En Josep Ortí, director gerent de TEST JG, formarà part del personal docent al costat de professors de la UPC i professionals del sector, i impartirà l’assignatura de Manteniment d’Instal·lacions i Mitjans Elèctrics. L’objectiu de l’assignatura és proporcionar als tècnics de manteniment els coneixements globals i necessaris sobre instal·lacions i tècniques industrials, a fi d’evitar avaries mitjançant controls i diagnòstics adequats. Ofereix també els mitjans i els coneixements que es necessiten per resoldre les avaries de forma ràpida i segura.

El sector industrial està mancat d’experts amb capacitats prou àmplies per fer front a les dificultats del dia a dia n temes de manteniment. I hi ha moltes empreses que es fixen en aquest postgrau, de qui TEST JG és patrocinador, com una bona solució per resoldre la problemàtica del manteniment.

Descarregar el programa aquí.

A més, Albert Esqué, de JG Ingenieros, formarà part del professorat del Postgrau de Projecte, Disseny i Càlcul d’Instal·lacions Mecàniques, Elèctriques i Especials, també organitzat per per la UPC Barcelona Tech.

El nombre i l’extensió de les instal·lacions necessàries per a cobrir els requeriments actuals de qualsevol edifici modern, sigui comercial o industrial, han augmentat de forma considerable en els últims anys. Per això, amb un programa ampli i exhaustiu, el postgrau està pensat per a satisfer la demanda d’enginyers que vulguin especialitzar-se, actualitzar o ampliar els seus coneixements en l’àmbit de les instal·lacions, amb una àmplia participació de diversos professionals de diversos sectors.

Descarregar el programa aquí.

  • Etiquetes

  • Arxiu