Notícies

NET-03 CIERRE MASIVO DE OT

Dependiendo la gestión realizada de las OT’s se puede dar el caso de que se acumulen una gran cantidad de órdenes realizadas sin cerrar en el programa, para facilitar un cierre rápido de estas sin contemplar el detalle de cada una de ellas MantTest.net dispone de un cierre masivo disponible en la ventana del listado...
Read More

NET-02 CÓMO MODIFICAR EL ESTADO DE UNA OT

Es importante clasificar las diferentes OT’s por el estado en el que se encuentran para poder hacer una buena gestión de ellas. Se nos permitirá modificar este estado siempre y cuando se cumplan las premisas definidas en el flujo de trabajo de la zona. Para modificar el estado de una orden de trabajo deberemos entrar...
Read More

NET-01 CÓMO MODIFICAR LA ASIGNACIÓN DE UN RECURSO A UNA OT

El día a día puede ocasionar cambios en la planificación de los trabajos que deriven en que el operario que los realice resulte diferente al de la planificación inicial, para poder reflejar estos cambios en el programa y actualizar así la carga de trabajos de los operarios se deben de actualizar los datos de la...
Read More

NET-06 IMPRIMIR L’ARBRE DE ZONES

Per imprimir l’arbre de zones, cal seleccionar a la finestra de zones la zona o zones de nivell més gran que desitgem imprimir i seleccionar el botó d’impressió com es mostra a continuació: Les zones impreses seran aquelles seleccionades en el moment d’imprimir i la impressió no recollirà canvis de selecció posteriors. En el cas...
Read More

NET-05 IMPRESSIÓ D’EQUIPS

Per a la impressió d’equips, a la finestra del llistat de fitxes d’actiu cal seleccionar el botó d’impressió:   S’imprimiran els equips seleccionats o que compleixin amb el filtre aplicat en el moment de prémer el botó d’impressió de la finestra de fitxes d’actiu. No es recolliran els canvis de selecció posteriors. Un cop seleccionat...
Read More

NET-03 TANCAMENT MASSIU D’OTs

Depenent del model de gestió del manteniment adoptat, es pot donar el cas que s’acumulin una gran quantitat d’ordres de treball realitzades sense tancar a MantTest.net. Per a facilitar el tancament ràpid d’aquestes sense contemplar gaire el detall de cada una d’elles, el programari disposa de l’opció de tancament massiu a la finestra del llista...
Read More

NET-02 COM MODIFICAR L’ESTAT DE LES OTs

És important poder classificar les diferents ordres de treball mitjançant l’estat en què es troben per poder fer-ne una bona gestió. Es permet modificar aquest estat sempre que es compleixin les premisses definides en el flux de treball de la zona assignada (estat futurs possibles, edició permesa, etc.) Per modificar l’estat d’un OT cal entrar...
Read More

NET-01 COM MODIFICAR L’ASSIGNACIÓ D’UN RECURS EN OTs

El dia a dia pot provocar canvis en la planificació dels treballs de manteniment, ocasionant canvis en l’assignació d’operaris al de la planificació inicial. Per poder reflectir aquests canvis en el programa i actualitzar la càrrega de treball dels recursos cal actualitzar les dades a les ordres de treball. Una cop localitzada l’ordre de treball,...
Read More

Concursos públics per contractar serveis de manteniment. Ho estem fent bé?

  Els concursos públics per contractar serveis de manteniment en l’àmbit hospitalari han de complir una sèrie d’aspectes bàsics i necessaris per evitar un mal servei a un elevat cost i assegurar la fiabilitat de les instal·lacions crítiques (grup electrogen, equips que donen servei a sala d’operacions, preses de gasos medicinals, etc.). A Espanya es...
Read More
1 18 19 20 21