Notícies

Reunió trimestral del Comitè d’Edificis de l’AEM i visita a la nova seu de BBVA a Madrid

El passat 17 de setembre es va celebrar la reunió trimestral del Comitè d’Edificis de l’Associació Espanyola de Manteniment per videoconferència, de la forma habitual, entre els membres de Madrid, Barcelona i A Coruña. En aquesta tercera reunió de 2015, donada la proximitat de la 15a Jornada Tècnica de Gestió i Manteniment del passat 15...
Read More

Reunión trimestral del comité de edificios de AEM y visita a la nueva sede de BBVA en Madrid

El pasado 17 de septiembre se celebró la reunión trimestral del Comité de Edificios de la Asociación Española de Mantenimiento por videoconferencia, de la manera habitual, entre los miembros de Madrid, Barcelona y A Coruña. En esta tercera reunión de 2015, dada la proximidad de la 15 Jornada Técnica de Gestión y Mantenimiento, celebrada el...
Read More

20a Jornada de gestió i manteniment del edificis de l’AEM

[one_third] [/one_third] [two_third_last padding=”0 0px 0 50px”]   Coorganitzada per l’Associació Espanyola de Manteniment (AEM) i el Col·legi d’Aparelladors de Barcelona (CAATEEB), pretén ser un referent en el sector i un fòrum d’intercanvi de coneixement i experiència. La jornada tindrà com a finalitat conèixer de primera mà les noves eines de gestió i tecnologies que s’imposaran en...
Read More

20a Jornada sobre gestión y mantenimiento de edificios de la AEM

[one_third] [/one_third] [two_third_last padding=”0 0px 0 50px”] Coorganizada por la Asociación Española de Mantenimiento (AEM) y el Colegio de Aparejadores de Barcelona (CAATEEB), pretende ser un referente en el sector y un foro de intercambio de conocimiento y experiencias. La jornada tendrá como finalidad conocer de primera mano las nuevas herramientas de gestión y tecnologías que se...
Read More

Nous tutorials de MantTest.net

MantTest ha estat desenvolupat amb l’objectiu d’oferir a cada client les màximes prestacions comptaibles per tot tipus d’immoble o infraestructures. L’extens ventall de possibiltat permet personalitzar el programari al nivell desitjat i adequarse a qualsevol model de gestió del manteniment. Per ajudar als usuaris a solucionar de manera ràpida alguns dubtes comuns durant la seva...
Read More

Nuevos tutoriales de MantTest.net

MantTest.net ha sido desarrollado con el objetivo de ofrecer a cada cliente las máximas prestaciones compatibles con todo tipo de immueble o infraestructuras. El extenso abanico de posibilidades permite personalizar la aplicación al nivel deseado y adecuarse a cualquier modelo de gestión.. Para ayudar a nuestros clientes a solucionar de manera rápida algunas dudas comunes...
Read More

NET-07 IMPRESIÓN DEL ÁRBOL DE GAMAS

Para la impresión del árbol de gamas deberemos filtrar aquellas gamas que deseamos que nos aparezcan o hacer una selección múltiple de los niveles superiores que se deseen imprimir. Una vez localizadas las gamas seleccionaremos el botón de impresión.   Los equipos imprimidos harán relación a la selección o al filtro aplicado en el momento...
Read More

NET-06 IMPRIMIR ÁRBOL DE ZONAS

Para la impresión del árbol de zonas deberemos dirigirnos a la ventana de zonas. Una vez estemos en ella seleccionaremos la zona o zonas de mayor nivel que deseemos imprimir y posteriormente seleccionaremos el comando de impresión.   Las zonas impresas harán relación a la selección aplicada en el momento de darle al botón de...
Read More

NET-05 IMPRESIÓN DE EQUIPOS

Para la impresión de equipos deberemos dirigirnos a la ventana del listado de fichas de activo. Una vez estemos en el seleccionaremos el botón de impresión:    Los equipos imprimidos harán relación a la selección o al filtro aplicado en el momento de darle al botón de imprimir de la ventana de fichas de activo....
Read More
1 17 18 19 20 21