MantTest.net és un software de Facility Management creat específicament per a la gestió integral de l’explotació de les infraestructures. Els seus diferents mòduls permeten gestionar de manera independent o conjunta els serveis de manteniment, neteja, energia i seguretat laboral.

De manera transversal a tots els mòduls, el programa disposa d’un gestor documental comú, que permet la personalització del model d’informació i d’informes, la connexió amb altres sistemes pel traspàs de dades i la definició de dashboards virtuals i personalitzats.

MantTest.net és el resultat de l’aplicació del know-how de l’equip d’enginyers i informàtics de TEST JG i JG INGENIEROS i de la seva experiència en el camp de la enginyeria d’explotació.

Manteniment

Neteja

Energia

Seguretat i salut

Base de dades de Manteniment Preventiu

Tenim la nostra pròpia base de dades de manteniment preventiu. Aquesta base de dades inclou els protocols de manteniment dels equips i elements d’obra civil comuns en les instal·lacions i s’ha desenvolupat tenint en compte: la normativa vigent, recomanacions dels principals fabricants, experiència pròpia de TEST JG com empresa especialitzada en control de qualitat i posada en servei de les instal·lacions i en enginyeria de manteniment.

+ Exemple normatives

Gestor documental

Permet l’emmagatzematge de tots els documents necessaris per a la gestió de les infraestructures (manuals de funcionament, característiques tècniques, normativa, imatges, etc.) en qualsevol format PDF, plànols CAD, documents Office, etc. Els documents emmagatzemats estan associats a l’objecte que els crea (ordre de treball, actiu, recurs, etc.) com en un repositori centralitzat.

Sistema CAU (Centre d’Atenció a l’Usuari)

Mitjançant aquesta opció els usuaris poden fer peticions de treball que aniran dirigides al departament corresponent. La gestió de les peticions de treball estarà en tot moment registrada segons la traçabilitat indicada pel client. S’utilitza un portal web (smartphones i tablets, inclosos) per a realitzar les peticions, pel que, els usuaris poden realitzar peticions sense haver-hi d’instal·lar cap software. És necessari tenir connexió a internet.

+ Més informació

Connexió amb altres sistemes

La maduresa del framework de .NET (utilitzat en el desenvolupament de MantTest), permet la disponibilitat de biblioteques d’integració amb la majoria de sistemes actuals. El software es pot connectar amb múltiples sistemes utilitzant protocols estàndard: web services, SOAP, XML, etc.

+ Més informació

Fitxatges d'accés

Mitjançant la utilització de l’APP MantTestMobile podem analitzar les entrades i sortides d’operaris i controlar l’accés d’empreses externes, obtenint informes de presència dels edificis o zones específiques

Projectes de serveis

Els projectes poden ser de manteniment, neteja, etc. La preparació d’aquests implica una primera fase de recollida d’informació per l’obtenció d’un inventari agrupat en zones dels equips a mantenir. Els projectes de serveis contemplen els següents aspectes: zonificació, llistat d’equips inventariats i unitats d’equip, pla de manteniment preventiu , fitxes d’equip i pressupost.

Personalitza-ho al teu gust

Una de les particularitats més rellevants del software és el seu elevat grau de personalització i parametrització. MantTest.net permet:
– Crear informes personalitzats
Workflows
– Pujada massiva d’inventari
– Crear missatges electrònics
– Crear diferents perfils d’usuaris que s’adeqüin a la manera de treball del client (administradors, coordinadors de serveis, sol·licitants, etc.)

+ Documents relacionats

Indicadors de nivell de servei

Per a una anàlisi correcte de la gestió dels serveis gestionats, el software permet configurar de manera àgil SLA’s i KPI’s amb el compliment de les ordres a realitzar o amb el temps de resolució d’aquests. Mitjançant una senyal semafòrica s’indica la proporció de realització de les operacions, sent personalitzats pel client els nivells i els límits d’aquests.

+ Documents relacionats

Comunicació amb BIM

Mitjançant el connector MantTest.net amb Autodesk Revit , es poden traspassar els equips susceptibles a tenir definits en el sistema BIM cap a MantTest per a tenir sempre actualitzat l’inventari.


+ Zoom

Control de qualitat

La definició dels diferents tipus d’auditoria permet la realització d’inspeccions periòdiques que avaluïn de manera uniforme i objectiva la prestació del servei. Aquesta objectivitat en l’avaluació, permet utilitzar aquesta funcionalitat com un indicador del servei, podent incorporar el càlcul de penalitzacions i mostrar informes de qualitat. Es permet realitzar les auditories des de l’APP MantTestMobile, d’aquesta manera, s’agiliten els tràmits administratius i es poden realitzar de manera còmoda des del treball de camp

Panell de control

El sistema permet la creació de múltiples escriptoris, cadascun d’ells amb la disposició de “gadgets” personalitzats (filtres i agrupacions, modes de visualització, color, disposició, mida, etc.). D’aquesta manera, s’ha volgut dotar a l’usuari d’una eina per distribuir i accedir de manera àgil a la informació que consideri rellevant.

+ Més informació

Mobilitat (APP mòbil off-line)

MantTest.net disposa d’una APP off-line compatible amb telèfons Android i IOS. Permet introduir dades en camp, permetent la imputació de costos, complementació de tasques i paràmetres de lectura, així com la presa de fotografies. A més, també és compatible amb la utilització d’etiquetes QR o tags NFC que permeten un accés ràpid i inequívoc a diferents funcionalitats del programa, així com, permetent tenir un control presencial dels operaris en els centres.

+ Amplia la informació

Personalització d’indicadors

Addicionalment, TEST JG pot configurar informes específics per adequar els indicadors als nivells de serveis acordats a cada contracte. Aquesta personalització es pot fer a partir de la informació que conté el software: percentatges de compliment, càlculs de temps, criticitat de zona o actiu, prioritat d’ordre, dades específiques de les ordres de treball i dades personalitzades per l’usuari, zones o ordres de treball.

Adquisició llicència SAAS

El model SAAS (software as a service) o Hosting, allibera al client final de l’administració dels servidors, infraestructures i còpies de seguretat necessàries per al correcte funcionament del software. El servei inclou l’actualització i manteniment del programa i l’assistència telefònica a l’usuari.

+ Vols saber-ne més?