Day

abril 14, 2020

Criteris d’operació i manteniment en àrees hospitalàries durant el COVID 19

Superat l’esforç de construcció i adaptació d’espais pel tractament de la pandèmia del CODIV-19, cal no oblidar que totes les nostres infraestructures sanitàries estan treballant en situació d’emergència amb el què suposa en relació a la seva intensitat i criticitat de funcionament. L’aplicació de la disciplina de Facility Management en la conducció i el manteniment...
Read More

Criterios de operación y mantenimiento en áreas hospitalarias durante el COVID 19

Superado el esfuerzo de construcción y adaptación de espacios para el tratamiento de la pandemia del COVID-19, no hemos de olvidar que todas nuestras infraestructuras sanitarias están trabajando en situación de emergencia con lo que ello supone en cuanto a su intensidad y criticidad de funcionamiento. La aplicación de la disciplina de Facility Management en...
Read More